Utbildning

Utbildning inom könsstympning och hedersrelaterat våld

Könsstympning är idag tabubelagt, vi pratar väldigt lite om det. Därför erbjuder vi på Existera utbildning inom könsstympning, för att verka förebyggande, bidra till kunskapsspridning, påverka attityder samt öka medvetenheten och minska tabut kring ämnet. 

Vi erbjuder både stöd till kvinnor som blivit utsatta för könsstympning och utbildning till yrkesverksamma som möter målgruppen. Utbildningarna kan handla om teman som bemötande och förebyggande arbete, eller svårigheter till samlag och rätt till sin egen kropp. Våra utbildningar riktar sig till skolungdomar, yrkesverksamma som möter målgruppen, samt kvinno-, tjej- och ungdomsjourer. Vi kan också skräddarsy en föreläsning eller utbildning utifrån era behov. 

Vi arbetar interaktivt och vill alltid uppmuntra de som deltar att vara aktiva, då vi tror att dialog och reflektion skapar det bästa lärandet!

Kostnaden varierar, beroende på föreläsningens längd och innehåll (mer eller mindre skräddarsytt).

Hör gärna av er med era önskemål och behov! Kontakta vår ordförande Luul Jama, luul@existera.org.