Stoppa könsstympning av kvinnor

Bidra i kampen!

75 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för könsstympning. Bidra i kampen så att inte en enda flicka till drabbas.

Om Existera

Existera är en ideell förening som arbetar mot könsstympning av kvinnor. Vi ger stöd till kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning, samt arbetar för att motverka att fler flickor utsätts. Vi utbildar och ger råd till yrkesverksamma som möter målgruppen, som till exempel personal inom socialtjänsten och skola. Föreningen, som är politiskt och religiöst obunden, drivs av kvinnor som är barn till överlevare och av kvinnor som har erfarenhet av arbete med mäns våld mot kvinnor.

Plan Internationals Flickapris delas ut årligen till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa. Här kan du läs mer om priser Existera vunnit.

Existera vinner Flicka priset 2022

Vad är könsstympning?

Könsstympning av flickor innebär att de yttre kvinnliga könsdelarna helt eller delvis skärs bort och i vissa fall sys ihop. Övergreppet görs för att kontrollera flickor och kvinnors kroppar och sexualitet. Det finns inga medicinska eller religiösa skäl till könsstympning och det innebär ett stort psykiskt och fysiskt lidande för de som utsätts.

Berättelser från kvinnorna

Spela video om Berättelse från kvinnorna Exister
Spela video om Berättelse från kvinnorna del 2 Exister
Spela video om Berättelse från Kvinnorna Del 3
miljoner
1

Flickor och kvinnor i världen könstympas varje år.

Miljoner
1

Flickor och kvinnor i världen har utsatts för könsstympning.

Tusen
1

Flickor och kvinnor i Sverige har utsatts för könsstympning

Hur existeras gruppträffar hjälper utsatta kvinnor

Utsatta kvinnor berättar

Det är jättebra, alla har traumatiseringen, kan man säga, när man i barndom...när vi sitter och pratar, en del dom har haft jättesvårt. Så det...vi är samma, vi är i samma båt, kan man säga. Istället att man tänker det är bara jag som har hamnat där, i såna situationer. Så man delar med sig om sina traumatiseringar, vad som har hänt under...och hur...hur kan vi stoppa, vi är samma ... alla.
I smågrupperna satt vi och diskuterade. I mindre grupper... vi var i stor grupp men i mindre grupper hade någon tagit upp det... vågat tala om det.
jag har lärt mig... jag har liksom, jag har fått mer kunskap om det här liksom hur det könsstympning går och allt det här liksom och jag känner att jag har lärt mig mycket mer, blivit mer djupare insatt. Vad jag har gått igenom och vad små flickor går igenom. Det har gett mig någon slags känsla, ja jag vill gärna lära mig mer...