Existera är ideell förening som arbetar för att motverka könsstympning, samt att hjälpa flickor och kvinnor som har blivit könsstympade. Föreningen drivs av kvinnor som är barn till överlevare och kvinnor som har erfarenhet av arbete med mäns våld mot kvinnor. Våra erfarenheter och kunskaper hjälper oss identifiera vilka hinder samt möjligheter som finns i det svenska samhället. 

Oroas du över att bli könsstympad eller har du redan utsatts för en könsstympning? I Sverige är könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet, även när man reser utomlands för att genomföra ingreppet. Sök stöd här!

Vi vänder oss till dig som är överlevare av kvinnlig könsstympning och som behöver råd och stöd utifrån det du har varit med om. Vi vänder oss också till lärare, kuratorer, skolsköterskor, fritidsledare och andra yrkesgrupper som i sitt yrke möter barn, unga kvinnor och kvinnor som är eller riskeras utsättas för könsstympning. 

Existera erbjuder information, utbildning och verktyg i syfte att på ett bättre sätt kunna stötta flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning.

Kontakta oss

Donera

Hjälp oss stödja kvinnorna.

Stöd

Vi finns här för dig

Utbildning

Vi annordnar utbildningar