Existera är ideell förening som arbetar för att motverka könsstympning, samt att hjälpa flickor och kvinnor som har blivit könsstympade. Föreningen drivs av kvinnor som har överlevt kvinnlig könsstympning och barn till överlevare. Våra erfarenheter och kunskaper hjälper oss identifiera vilka hinder samt möjligheter som finns i det svenska samhället. 

Vår Målgrupp

Dig som är överlevare av kvinnlig könsstympning, lärare, kuratorer, skolsköterskor, fritidsledare och andra yrkesgrupper som i sitt yrke möter barn, unga kvinnor och föräldrar utsatta för bland annat könsstympning. Vi arbetar även med personal på förskolan, lågstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Existera erbjuder information, undervisning och verktyg som ger vår målgrupp handfast förmåga att bli stöttad och att stötta kvinnor som utsatts för könsstympning.

Kontakta oss

Donera

Hjälp oss stödja kvinnorna.

Stöd

Vi finns här för dig

Utbildning

Existera annordnar utbildningar