Donera

Vi behöver ditt stöd

Utbildning

Existera annordnar utbildningar

Kontakta oss

Ta kontakt med oss

Könsstympning, hedersförtryck och kulturkrock

Existera arbetar med att sprida kunskap och stöd för de kvinnor som utsatts för könsstympning, hedersförtryck och som lever i dubbla kulturer. Kvinnor som kämpar med psykisk ohälsa.

Vår Målgrupp

Vi vänder oss till

Lärare, kuratorer, skolsköterskor, fritidsledare och andra yrkesgrupper som i sitt yrke möter barn, unga kvinnor och föräldrar utsatta för könsstympning, hedersförtryck och kulturkrockar. Vi arbetar med personal på förskolan, lågstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Vill du veta mer?

Undervisning, information och handfasta verktyg

Existera erbjuder information, undervisning och verktyg som ger vår målgrupp handfast förmåga att stötta kvinnor som utsatts för könsstympning, hedersförtryck och som lever i kulturkrock.

Kontakta Oss

  • Stockholm
  • info@existera.org
  • +46 (0)73 544 42 99
  • luul@existera.org