Stoppa könsstympning av kvinnor

Bidra i kampen!

75 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för könsstympning. Bidra i kampen så att inte en enda flicka till drabbas.

Om Existera

Existera är en ideell förening som arbetar mot könsstympning av kvinnor. Vi ger stöd till kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning, samt arbetar för att motverka att fler flickor utsätts. Vi utbildar och ger råd till yrkesverksamma som möter målgruppen, som till exempel personal inom socialtjänsten och skola. Föreningen, som är politiskt och religiöst obunden, drivs av kvinnor som är barn till överlevare och av kvinnor som har erfarenhet av arbete med mäns våld mot kvinnor.

Den 11 oktober på internationella flickdagen vinner Existera Plan Internationals Flickapris. Priset delas ut årligen till en person eller organisation i Sverige som har gjort en extra insats för att synliggöra flickors rättigheter och motverka kränkningar av dessa.

Här kan du läs mer om priser Existera vunnit, intervjuer och artiklar vi medverkar i.

Existera vinner Flicka priset 2022

Om könsstympning

Könsstympning av flickor innebär att de yttre kvinnliga könsdelarna helt eller delvis skärs bort och i vissa fall sys ihop. Övergreppet görs för att kontrollera flickor och kvinnors kroppar och sexualitet. Det finns inga medicinska eller religiösa skäl till könsstympning och det innebär ett stort psykiskt och fysiskt lidande för de som utsätts.

Berättelser från kvinnorna

Spela video om Berättelse från kvinnorna Exister
Spela video om Berättelse från kvinnorna del 2 Exister
Spela video om Berättelse från Kvinnorna Del 3
1
miljoner

Flickor och kvinnor i världen könstympas varje år.

1
Miljoner

Flickor och kvinnor i världen har utsatts för könsstympning.

1
Tusen

Flickor och kvinnor i Sverige har utsatts för könsstympning