Om Existera

Ett jämställt samhälle fritt från våld

Medan vi skärs tittar världen på

I Sverige uppskattas det leva cirka 75 000 flickor och kvinnor som kan ha utsatts för könsstympning (enligt vår rapport "Medan vi skärs tittar världen på - könsstympning i Sverige, en uppskattning av antalet utsatta flickor och kvinnor"). Dessa kvinnor saknar idag det stöd de har rätt till. Vi startade föreningen Existera för att vi såg att det finns ett stort behov av stöd och råd till flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning. Vår drivkraft är att dessa flickor och kvinnor ska få det stöd de behöver, förstå sina rättigheter, och inte minst förstå rätten till sin egna sexualitet.

Existera är en ideell förening som har vuxit fram för att hjälpa dig som utsatts för kvinnlig könsstympning. Vi arbetar med att hjälpa flickor och kvinnor som har blivit könsstympade och med att motverka könsstympning. Existera är en politiskt och religiöst obunden förening med lång erfarenhet av att arbeta med individer utsatta för våld och förtryck. Föreningen drivs av barn till överlevare samt av kvinnor med erfarenhet av arbete med mäns våld mot kvinnor. Med våra erfarenheter och kunskaper vet vi vilka hinder samt möjligheter som finns i det svenska samhället. Vi har även erfarenhet av att hjälpa individer med att frigöra sig från hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi visar alla individer respekt, oavsett etnicitet, religion eller bakgrund. Vi arbetar för att varje kvinna ska äga makten över sitt eget liv. Vi specialiserar oss på:

  • Stöd till flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning. Det kan handla om enskilda stödsamtal, att följa med vid läkarbesök, eller gruppsamtal och aktiviteter för kvinnor utsatta för könsstympning. 
  • Utbildning av yrkesverksamma som möter målgruppen, till exempel personal inom förskola, skola och inom vården. 
 
 

Vi vill arbeta med att sprida kunskap och stöd för de kvinnor som utsatts för könsstympning men även hedersförtryck och för kvinnor som lever med psykisk ohälsa.