Sök hjälp mot könsstympning

Oroas du över att du eller någon du känner ska bli könsstympad eller har du redan utsatts för könsstympning? Här finns information om vart du kan vända dig. I Sverige är könsstympning av flickor och kvinnor förbjudet, även när man reser utomlands för att genomföra ingreppet.

Sök gemenskap med andra könsstympade kvinnor. Existera

Vi på Existera erbjuder telefonrådgivning till dig som är utsatt. Du når oss också på mail. Vi ordnar gruppträffar i Husby, för kvinnor över 18 år som har utsatts för könsstympning. Kontakta oss på info@existera.org eller ring Luul på 073-544 42 99 för att få mer information.

Amelmottagningen i Stockholm tar emot könsstympade flickor och kvinnor från hela Sverige. På mottagningen arbetar kvinnliga gynekologer, barnmorskor och kuratorer. De erbjuder stödsamtal, gynekologisk undersökning och öppningsoperationer. Om du vill ha tolk går det bra och alla anställda har tystnadsplikt.

Du når Amelmottagningen på 08-123 627 00. 

Vulvamottagningen

Göteborg

Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus tar emot patienter som har problem orsakade av könsstympning. Det kan handla om fysiska besvär som till exempel svårigheter att kissa, smärta vid menstruation eller olika psykiska besvär. Hos Vulvamottagningen arbetar gynekolog, barnmorska och kurator som ett team för att hjälpa patienten på bästa sätt med både fysiska och psykiska besvär. Vid behov tar de hjälp av tolk. De kan hjälpa till med rådgivning, stödjande samtal och behandling av fysiska besvär efter könsstympning. 

Socialtjänsten

Kontaktuppgifter och information om stöd från socialtjänsten hittar du enklast genom din kommuns webbplats. Koll på soc är en särskild webbplats riktad till barn och unga där du kan läsa mer om socialtjänstens arbete, vilken form av stöd och skydd som de kan hjälpa dig med och hur du kan få kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Hälso- och sjukvård

Du kan kontakta närmste ungdomsmottagning, vårdcentral eller kvinnoklinik för stöd och vård. Kontaktuppgifter och information om stöd från hälso- och sjukvården i din region hittar du enklast genom 1177 Vårdguiden. 

Stöd till dig som är yrkesverksam

Arbetar du i ett yrke där du möter flickor eller kvinnor som riskerar utsättas, eller som har blivit könsstympade och vill ha råd och stöd? Vi erbjuder utbildning för yrkesverksamma som möter målgruppen. 

Vid misstanke om barn som far illa ska Socialtjänsten kontaktas i den kommun som barnet bor i. Personer som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga att göra en anmälan om misstanke om könsstympning av flickor finns.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck har både en stödtelefon för yrkesverksamma och en hemsida med mycket information.