För dig som söker stöd

Existera arbetar för att få stopp på könsstympning. Vi vänder oss till dig som utsatts för könsstympning och erbjuder enskild rådgivning och stödsamtal, samt aktiviteter i grupp där vi kombinerar samtal med någon fysisk aktivitet. Kontakta oss på mail info@existera.org 

Stockholm

Amelmottagningen i Stockholm tar emot flickor och kvinnor som har utsatts för en könsstympning, på telefonnummer: 08 - 616 27 00.

Göteborg

Här kan du vända dig till Vulvamottagningen i Angered eller ringa 031 – 332 69 02.

1177

Du kan kontakta närmsta ungdomsmottagning, vårdcentral eller kvinnoklinik för stöd och vård. 1177 kan du söka efter din närmsta vårdcentral.

Kontaktvägar för vuxna som arbetar med barn och ungdomar:

Många flickor som könsstympas är under 15 år. Just sommarlovet är den tid på året då flickor som mest riskerar att utsättas för könsstympning. Du som arbetar med barn och ungdomar har en skyldighet att upptäcka de som utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning. Du har också en skyldighet att anmäla till Socialtjänsten.

Viktiga tecken att vara uppmärksam på kan till exempel vara:  

När hon riskeras att utsättas: 

•Att flickan har en syster som redan har utsatts för ingreppet. 

•Flickor som har frånvaro från undervisning om sexuell hälsa och rättigheter.

•När en könsstympning redan skett: 

•Återkommande urinvägsinfektioner. 

•Svårighet att kissa på grund då det kan göra ont. Det kan också läcka kiss mellan toalettbesöken. 

•Besvär och smärta i samband med mens.

För dig som vill stötta oss

Vi är en ideell förening och beroende av ekonomiskt stöd för att kunna bedriva vår verksamhet. Alla bidrag tas tacksamt emot! Swisha din gåva till 123 367 88 02 eller sätt in ditt bidrag på bankgiro 5516-8827. Tack för att du stödjer arbetet mot könsstympning och bidrar till att ge flickor och kvinnor det stöd de har rätt till!