Stop Female Genital Mutilation and Cutting

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är ett grovt övergrepp mot flickor och kvinnor och ett allvarligt brott mot den svenska lagstiftningen.

VAD ÄR KVINNLIG KÖNSSTYMPNING?

Könsstympning av flickor och kvinnor har ingen medicinsk grund, utan görs enbart för att kontrollera deras kroppar och sexualitet, då det finns en föreställning om att mäns och familjers heder är kopplad till kvinnors och flickors sexuella beteende. 

Enligt Socialstyrelsens rapport från 2015 kan 38 000 flickor och kvinnor i Sverige ha varit utsatta för någon form av könsstympning, varav cirka 7000 beräknas vara flickor under 18 år. Existera släppte den 6 februari 2021 rapporten ”Medan vi skärs tittar världen på – könsstympning i Sverige, en uppskattning av antalet utsatta flickor och kvinnor”. Rapporten redovisar nya siffror som visar att så många som 75 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för könsstympning. 

Riskerna och konsekvenserna av könsstympning är många, både fysiska och psykiska, till exempel problem och smärtor vid toalettbesök och i samband med menstruation, sex och förlossning. Själva övergreppet är extremt smärtsamt, görs ofta utan bedövning och med stora risker för infektioner eller att flickor dör av ingreppet. För många innebär det också starka och långvariga traumareaktioner, med svåra minnen av det som hände och skamkänslor kring sin kropp. 

Könsstympning av kvinnor har sedan 1982 varit förbjudet enligt svensk lag, vilket gäller även om könsstympningen sker med samtycke eller i ett annat land. Påföljden är minst två års fängelse och om brottet är särskilt grovt 10 års fängelse.

Det är oftast flickor i 4-14-årsåldern som könsstympas, men även spädbarn könsstympas och ibland även vuxna kvinnor som ska gifta sig, som är gravida med sitt första barn eller som just fött sitt första barn.

Könsstympning av flickor och kvinnor förekommer bland annat inom kristna och muslimska grupper i cirka 30 länder i Afrika, i vissa länder i Mellanöstern, exempelvis i mindre grupper i Kurdistan, och i vissa länder i Asien. Det är dock viktigt att betona att könsstympning kan förekomma i stora delar av världen.

Det finns olika former av könsstympning och de kan klassificeras på olika sätt:

Typ 1

Förhuden på klitoris skärs bort. Ibland skärs även klitoris, eller delar av klitoris, bort.

Typ 2

Hela klitoris skärs bort, tillsammans med hela eller delar av de inre blygdläpparna.

Typ 3

Alla yttre delar av könsorganet, det vill säga klitoris samt inre och yttre blygdläppar skärs bort. Därefter sys det som är kvar av de yttre blygdläpparna ihop så att slidöppningen täcks för. En liten glipa lämnas kvar för att urin och mens ska kunna sippra ut. Kallas även infibulation.

Typ 4

Andra skadliga ingrepp som t ex prickning, snittning, skrapning eller att man bränner klitoris och omgivande vävnad.