Utbildning om könsstympning

Existera erbjuder utbildning, föreläsningar och rådgivning till yrkesverksamma som möter flickor och kvinnor som riskerar eller som har utsatts för könsstympning. 

I samhället är tyvärr könsstympning ofta ett tabubelagt ämne, som många upplever det svårt att prata om. Genom våra utbildningar vill vi bidra till att kunskapen ökar och att allt fler känner sig trygga med att våga fråga och prata om könsstympning. 

Utbildningarna kan handla om teman som vad är könsstympning och varför förekommer det, vanliga psykiska och fysiska konsekvenser, bemötande och hur samtala om könsstympning. Under våra utbildningar arbetar vi interaktivt och upplevelsebaserat med deltagarna, då vi tror att diskussion och reflektion ger ett hållbart lärande. Vi varvar fakta med övningar och gemensamma samtal. Vi kan också skräddarsy en föreläsning eller utbildning utifrån era behov. 

Kostnaden för en utbildning eller föreläsning varierar, beroende på längd och innehåll (mer eller mindre skräddarsytt).

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra utbildningar!

info@existera.org

Bild Modeller typer könsstympning klitoris