Internationelladagen mot könsstympning

Den 6 februari markerar den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning, en dag som påminner oss om det pågående sexuella våldet och övergreppen mot kvinnor och flickor runt om i världen, och runt om i Sverige. Vi på Existera vill uppmärksamma denna dag och håller ett event. Vill du också delta? Anmäl dig här https://existeramotkonsstympning.confetti.events

Begreppet kvinnlig könsstympning omfattar olika former av övergrepp på kvinnor och flickors kön. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) identifieras fyra typer av könsstympning:

  • Typ I: Borttagandet av hela eller delar av klitoris och/eller förhuden.

  • Typ II: Delvist eller helt borttagande av klitoris samt delvist eller totalt borttagande av de inre och yttre blygdläpparna.

  • Typ III (infibulation): Delvist eller fullständigt borttagande av yttre könsorganet samt tillslutning av vaginalöppningen, med eller utan borttagande av klitoris.

  • Typ IV: Alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga könsorganen av icke-medicinska skäl.

Dessa övergrepp, som ofta utförs utan bedövning och med allvarliga risker för infektioner och dödsfall, är extremt smärtsamma och leder till långvariga traumareaktioner och skamkänslor.

Könsstympning används som ett sätt att kontrollera kvinnors kroppar och sexualitet, och det kan kopplas till föreställningar om heder i familjer. Könsstympning är ett grovt övergrepp och strider mot de mänskliga rättigheterna. Trots att könsstympning har varit förbjudet i Sverige sedan 1982, sker det fortfarande. I en rapport från Existera (2021) uppskattas det att 75 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha utsatts för könsstympning.

Existera arbetar aktivt för att ge stöd till kvinnor som har blivit utsatta för könsstympning och strävar efter att förhindra att fler flickor utsätts. Föreningen, politiskt och religiöst obunden, arrangerar gruppträffar för kvinnor i Stockholm och erbjuder en nationell telefonrådgivning. Utbildning och rådgivning till yrkesverksamma inom socialtjänst och skola är en del av insatserna.

Genom att stödja Existera kan vi gemensamt bidra till att kvinnor får det stöd de behöver och förhindra att fler flickor faller offer för detta grymma övergrepp.

Swisha din gåva till 123 367 88 02 eller sätt in ditt bidrag på bankgiro 5516-8827.

Eller bli medlem genom att

Swisha 100 kr till 123 367 88 02, eller sätt in på Bankgiro 5516-8827. Skriv ”medlem” i betalningen. Maila oss på info@existera.org och skriv namn, adress (inklusive postnummer och ort) samt födelsedatum (år-månad-dag). 

Vagina-blomma-Existera